Franeker

De 2e universiteitsstad na Leiden en 10e stad van de Elfsteden. Eise Eisenga creëerde hier “The center of the universe;, het planetarium, een raderwerk van sterren en planeten samengebracht in een huis. Daarnaast heeft Franeker nog meer fraaie gebouwen waaronder het Dekema-huis, het oude stadhuis in renaissancestijl en de restanten van het oude bolwerk, etcetera…. Naast deze oudheden is Franeker ook het Mekka van de Friese kaatssport, waarbij het Tsjûkelân het heilige gras is van Fryslân tijdens de koninklijke PC, de kaatswedstrijd van het seizoen. Franeker in boppeslach!