11Stedenwandeltocht

De 76e editie van de 11Stedenwandeltocht is van 7 t/m 11 mei 2024.

Altijd al eens een echte vijfdaagse wandeltocht mee willen maken in de mooiste provincie van Nederland met al zijn afwisselende landschappen? Dan is dit misschien wel een mooie gelegenheid eindelijk voor een ‘kruisje’ te gaan.

De tocht bestaat uit de volgende vijf etappes:

 • Leeuwarden – Sloten (49 km)
 • Sloten – Workum (42,5 km)
 • Workum – Franeker (44 km)
 • Franeker- Dokkum (43,5 km)
 • Dokkum – Leeuwarden (27 km)
U start ieder ochtend om 07.00 uur en de finish sluit om 19.00 uur (behalve op zaterdag, dan sluit de finish om 14.00 uur)
U kunt ’s ochtends gebruik maken van het busvervoer van de finishplaats naar de startplaats.
Maar uniek is de mogelijkheid voor een volledig verzorgd arrangement op een van onze slaapschepen. Deze schepen volgen de route en leggen aan in de finishplaatsen Sloten, Workum, Franeker, Dokkum en Leeuwarden. Regelt u zelf overnachting, dan kunt u gebruik maken van ons bagagevervoer.

Is vijf dagen u te veel, dan kunt u ook één of meerdere dagen meelopen.

Voor diegene die de gehele tocht volbrengt is er het felbegeerde 11-Stedenwandelkruisje. Een van de drie officiële 11-Stedenkruisjes.

Laten we er met z’n allen ook in de 76e editie een mooie tocht van maken. U kunt zich inschrijven vanaf 1 december 2023.
De tarieven worden in november definitief vastgesteld.
Voor meer informatie verwijzen we u naar de FAQ op deze website.

 

 Wij zijn zeer ingenomen met het besluit van Koning Willem Alexander om de Koninklijke Erepenning toe te kennen aan de Stichting Friese 11-stedenwandeltochten, wegens het 75-jarig bestaan per 10 september 2021.

Dit is de QR code van de route:

Laatste nieuwtjes

Nieuwsbrief

Wy ha it wer hân! ( we hebben het weer gehad)

Het jubileumHet afgelopen “organisatiejaar” was een mooi jaar voor ons. Er is veel gedaan, zoals het opzoeken van leuke muziek voor jullie onderweg; dat was geen sinecure omdat veel mensen vrij zijn/waren in verband met de Hemelvaartsweek.

Deelnemers

5-daagse: 616 inschrijvingen, waarvan 581 wandelaars zijn gestart en 525 ‘hem’ hebben uitgelopen. Twaalf wandelaars deden voor de 10de keer mee, twee wandelaars voor de 20ste keer (waaronder onze oudste deelneemster van 90 jaar), één wandelaar deed voor de 30ste keer mee en we hadden voor de tweede keer in ons bestaan een wandelaar die de tocht voor de 50ste keer wist te volbrengen. Allen nogmaals gefeliciteerd!

Voor de 3-daagse hadden zich 36 deelnemers ingeschreven, waarvan 32 hem hebben uitgelopen en van de ‘losse’ 1-daagse deelnemers hebben 227 van de 247 ingeschreven wandelaars de dagetappe volbracht.

Met deze getallen zitten we weer in lijn met de aantallen van vóór de Coronatijd, óók qua uitvallers op de 5-daagse wat elk jaar rond de 40 ligt.

De Brevetten

Onder ons zijn deelnemers die de Elfstedentocht geschaatst, gefietst en hem dit jaar wellicht ook gewandeld hebben. Het wandelen wordt vaak als laatste gedaan omdat het als loodzwaar wordt beleefd. Wanneer u zowel de 11-Stedenwandeltocht, de Fietselfstedentocht (niet de wintertocht) als de Elfstedentocht op de schaats succesvol heeft volbracht, komt u in aanmerking voor het brevet. De uitreiking door de Commissaris van de Koning zal op 15 december 2023 gehouden worden tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Friese Provinciehuis. Aanvragen van het brevet kan tot 1 oktober a.s.

Meer informatie hierover kunt u hier vinden .

De slaapschepen
In 2024 zullen er 7 slaapschepen worden ingezet. Daarmee kunnen we dan nog meer deelnemers een volpension arrangementen aanbieden. De tarieven hiervoor en de overige tarieven zullen in november 2023 worden vastgesteld.

De 11-Stedenwandeltocht en het milieu
Van veel van onze wandelaars van vorig jaar kregen we de feedback dat ons duurzaamheidsbeleid wat we hebben ingezet werd gewaardeerd. Dit jaar vroegen we u ook om ons hiermee te helpen door zoveel mogelijk ‘wegwerpzaken’ zoals plastic bekertjes, plastic zakjes enzovoorts thuis te laten. Volgend jaar gaan we er een speerpunt van maken met als doel het milieu te sparen. Later meer voor minder afval!
Dank!

Ik wil hierbij alle deelnemers, bestuursleden, vrijwilligers, sponsoren, schippers, familieleden, aanmoedigers en opjagers, muzikanten, Rode Kruisers, masseurs en restaurateurs, stadsbesturen en ondernemersverenigingen enzovoorts danken voor de inzet om van de 75e editie een feest te maken!
Vragen of aanmelden als vrijwilliger?
Heeft u nog vragen of wilt u zich aanmelden als vrijwilliger, stuur dan via het contactformulier of rechtstreeks een berichtje naar info@elfstedenwandeltocht.nl.
Tot slot
De tarieven voor 2024 worden in november bekend gemaakt en inschrijven kan zoals gebruikelijk vanaf 1 december.

Voor nu, namens alle bestuursleden, vrijwilligers en sponsoren een geweldig sportief jaar toegewenst vol gezondheid en plezier…. wij zien elkaar weer in het voorjaar van 2024!
Oant sjen!
Eeuwe Geertsma, voorzitter

 • “Wij lopen op een duurzame samenwerking”, zo vertaalt A2Z Reclame uit Heerenveen de relatie met de 11Stedenwandeltocht. Dit is ook de visie die A2Z Reclame met haar klanten aan wil gaan, een lange-termijn relatie op basis van een friese nuchterheid en creativiteit.

  Johan van der Weij
  manager A2zreclame
 • “Op basis van vertrouwen…”, de werkwijze van verzekeringsbedrijf FGD uit Leeuwarden. En dat vertrouwen geven wij ook graag aan de 11Stedenwandeltocht. Een tocht die loopt, al meer dan 70 jaar. Dat geeft zekerheid!

  verzekeringsbedrijf FGD

De 11-Stedenwandeltocht is lid van de KWBN.

Sutherland Drachten, ABD Renault Leeuwarden, Auto Haaima-Hylkema, Brasserie De Canterlanden Giekerk, Autobedrijf Teo Welles Akkrum, Autobedrijf Fennema Akkrum, Bakkerij Dijkstra Leeuwarden, Bakker Goedhart Leeuwarden, Vakgarage Van der Zweep Wergea, Cloetta Sneek.
Spijkerman
Kramer
A2zreclame
Jumbo Kooistra
Rameau
Titan
WC Leek
De Doelen
11Stedenhal
Borgesius
Arriva
Visser
Molkwarder koeke
Haaima Hylkema
Dijkstra s broodspecialiteiten