Welkom op de website van de 11-Stedenwandeltocht. Een 207 kilometer lange tocht die de wandelaars in 5 dagen door de historische Friese 11 steden leidt. Tussen de steden wandelt u door het uitgestrekte weidelandschap en pittoreske dorpjes. Tijdens de tocht kunt u genieten van de weidse vergezichten, de prachtige velden met grazende koeien, Friese paarden en de rijke geschiedenis van het landschap. De 11-Stedenwandeltocht wordt traditioneel in de week van Hemelvaartsdag georganiseerd. De tocht van 2021  moesten wij helaas annuleren wegens het nog steeds aanwezige corona virus. In 2022 wordt de 74e editie van tocht gewandeld, van dinsdag 24 t/m zaterdag 28 mei.

In voorgaande jaren was het ook mogelijk één of meerdere dagen deel te nemen. Zo kon ieder op z’n eigen manier genieten van de onvergetelijke sfeer van de ‘Wandeltocht der Tochten’.  Hopelijk kan dit in 2022 weer. We houden u op de hoogte.

Voor diegene die de gehele tocht volbrengt is er het felbegeerde 11-Stedenwandelkruisje. Een van de drie officiële 11-Stedenkruisjes.

Laatste nieuwtjes

Leeuwarden 27 juli 2021

Beste wandelvrienden,

Wie had dat nou gedacht….begin 2020 overviel Corona ons en tot op de dag van vandaag vliegen de maatregelen ons om de oren; is het niet hier in Nederland, dan wel in het buitenland. Terecht lijkt ons, want het virus verandert voortdurend van vorm…(lees muteert steeds) en we moeten alert blijven! Maar met name voor de gevaccineerde lijkt alles op groen te staan….
Daarom:

Kleintje 11-Steden gaat (zoals het nu staat) door!
Op zaterdag 2 oktober aanstaande hebben wij voor u twee schitterende tochten uitgezet welke deels over de ons welbekende route lopen. Natuurlijk gaan wij u als vanouds onderweg zoveel mogelijk verwennen… maar dat had ik u eerder al toegezegd.
Wij hebben een route van 27 km en eentje van 37 km uitgezet. Beide hebben als start- en finish locatie ‘de Klameare’ in Workum. Voor de 37 km (een rondje Workum – Stavoren) starten we van 08.00 uur tot 09.00 uur om de 10 minuten met maximaal 50 wandelaars per tijdscohort. Voor de 27 km (een rondje Workum – Molkwerum) starten we van 09.00 uur tot 10.00 uur, eveneens om de 10 minuten met maximaal 50 wandelaars per tijdscohort.
Op https://elfstedenwandeltocht.frl/ vindt u meer informatie en natuurlijk zullen we u na inschrijving ook nader informeren.

Kleintje 11-Steden en Corona

Natuurlijk hopen wij dat iedereen in Nederland omstreeks deze datum is gevaccineerd zodat wij met z’n allen nadien kunnen zeggen dat onze activiteit niet heeft kunnen leiden tot een corona ‘uitbraak’. Op 26 juli hebben wij allen gehoord dat de gevaccineerden zich overal vrij kunnen bewegen in Europa, dus ook bij ons in het mooie Fryslân. Ook kunnen deelnemers met een recent negatief testresultaat deelnemen aan onze activiteit. In het kader van de privacy wetgeving kunnen en willen wij daar niet naar vragen, maar wij als organisatie, maar vooral de deelnemers rekenen wel op u!
Maar desalniettemin zullen wij ook volledig volgens het KNWB Coronaprotocol organiseren. Dat betekent in ieder geval dat we met z’n allen de 1,5 meter-regel moeten respecteren.
De afspraken die wij met elkaar moeten maken vindt u binnenkort op onze site https://elfstedenwandeltocht.frl/

Inschrijven?
Op 1 augustus aanstaande openen we de inschrijving voor maximaal 300 deelnemers voor de 37 km en maximaal 300 voor de 27 km. U kunt zich vanaf deze datum op onze site https://elfstedenwandeltocht.frl/ aanmelden; vol is vol. U kunt zich voor het door u gewenste tijdstip inschrijven. Daarbij is de mogelijkheid om ‘collectief’ in te schrijven, dat wil zeggen dat meerdere deelnemers tegelijk inschrijven en dan in één keer betalen. Voor de betaalstap zit een extra knop in het inschrijfformulier met de tekst ‘Deelnemer toevoegen’. Na het drukken op deze knop komt de inschrijver weer bij stap 1 van het formulier terecht en kan zo nog meer mensen invoeren. Inschrijven kan tot 24 september. Kosten deelname: € 6,00.

De 74e 11Stedenwandeltocht
De organisatie van de 74e 11-Stedenwandeltocht van 24 tot en met 28 mei 2022 is ondertussen ook weer opgestart. Gelukkig hebben bijna alle ‘onderaannemers’ zoals de slaapschepen en de horeca alle Coronaperikelen overleefd, en zijn wij al weer druk bezig om er voor u een onvergetelijke versie van te maken met behulp van deze ondernemers, vrijwilligers en onze sponsoren.

Vacatures
Heeft u wellicht de 11-Stedenwandeltocht al eens gelopen en/of u draagt de wandelsport, en met name onze organisatie, een warm hart toe? Dan bieden wij u een bestuursfunctie aan om de wandeltocht met de meest bekende naam in Nederland te ondersteunen. Wij zoek met name uitvoerende bestuursleden én een penningmeester voor het dagelijks bestuur.
Lijkt u dit leuk? Laat u dan verder informeren, en stuur een mailtje naar info@elfstedenwandeltocht.nl; wij nemen dan contact met u op.
NB: het is wel heel wenselijk dat u in Fryslân woont….

Tenslotte
Namens het gehele bestuur, alle vrijwilligers en sponsoren wens ik u in ieder geval alvast een fijne sportieve zomer toe en zoals eerder gezegd: blijf vooral gezond!

Eeuwe Geertsma, voorzitter

 

 

  • “Wij lopen op een duurzame samenwerking”, zo vertaalt A2Z Reclame uit Heerenveen de relatie met de 11Stedenwandeltocht. Dit is ook de visie die A2Z Reclame met haar klanten aan wil gaan, een lange-termijn relatie op basis van een friese nuchterheid en creativiteit.

    Johan van der Weij
    manager A2zreclame
  • “Op basis van vertrouwen…”, de werkwijze van verzekeringsbedrijf FGD uit Leeuwarden. En dat vertrouwen geven wij ook graag aan de 11Stedenwandeltocht. Een tocht die loopt, al meer dan 70 jaar. Dat geeft zekerheid!

    verzekeringsbedrijf FGD

De 11-Stedenwandeltocht is lid van de KWBN.

Sutherland Drachten, ABD Renault Leeuwarden, Auto Haaima Leeuwarden, Brasserie De Canterlanden Giekerk, Hylkema Heerenveen, Autobedrijf Teo Welles Akkrum, Autobedrijf Fennema Akkrum, Bakkerij Dijkstra/Borgesius Leeuwarden, Vakgarage Van der Zweep Wergea, Fortuin Dockum BV Dokkum.
Spijkerman
Kramer
A2zreclame
Jumbo Kooistra
FGD Assurantiën
Rameau
Titan
WC Leek
Jeroen Schaaphok Fotografie
Bas Autoverhuur
De Doelen
11Stedenhal
Borgesius
Arriva
Visser
Molkwarder koeke